koriscene fotografije iz knjige BILDBAND Karlsdorf/Banat und Umgebung 1802-1982 ,180 Jahre Karlsdorf- , Josef Bleichert,1982. i fotografije iz licnih kolekcija gradjana

1

2

3

4

5

6

Next